Nieuws

<
2 / 18
>

  Volgende generatie B360

  18 July 2019

  BAM FM Ireland heeft de volgende generatie B360 geïntroduceerd als een realtime-controletool. De app is beschikbaar voor telefoons met iOS en Android waardoor het gemakkelijk door alle medewerkers kan worden gebruikt. Als een probleem wordt waargenomen, wordt er automatisch een Correctief Actierapport (CAR) aangemaakt en onmiddellijk toegewezen aan het betreffende teamlid om actie te ondernemen. Rapportage tussen faciliteiten is beschikbaar om openstaande/uitgevoerde items te controleren en om eventuele trends te bekijken. Door corrigerende maatregelen in realtime toe te wijzen en rapporten te automatiseren, kan er meer tijd worden besteed aan het communiceren met en helpen van het on-site team om oplossingen en beste praktijken te ontwikkelen.

  BAM FM Ireland

  Reddingsoefening op het Barrow Bridge N25 JV-project

  18 July 2019

  Een veiligheidsoefening ‘Verwijdering van een gewonde persoon van het dek met behulp van de lift’ (waar het uitvoerbaar is om het slachtoffer te verwijderen, die zich onwel voelt, enz.) werd uitgevoerd op 15 mei 2019. Er namen 32 mensen deel aan de oefening. Het alarm werd gegeven en het slachtoffer werd geholpen door het noodhulpteam (bestaande uit 4 EHBO’ers en twee seingevers). De HSE officer (ook een EHBO’er) onderzocht de patiënt. Aangezien het haalbaar werd geacht om het slachtoffer te verwijderen, kreeg het noodhulpteam instructies om de brancard op het dek te gebruiken om het slachtoffer naar de personenlift te brengen waarmee hij naar de begane grond werd gebracht.

  De noodtraining voor takelliften werd op 6 juni 2019 bij pier 4 gegeven. Zes leden van het noodhulpteam ter plaatse werden getraind in het naar beneden takelen van personen en materiaal bij pier 4 van de Barrow Crossing. De training werd uitgevoerd door AER (liftenfabrikant) en behandelde de procedure voor handmatige afdaling met een takellift in geval van stroomuitval. De uitvoerders werden eerst gebriefd over de procedure van het noodplan van de site en vervolgens kregen ze een praktische demonstratie van deze procedure. Daarna kregen alle leden van het noodteam de kans om de procedure voor zichzelf onder toezicht uit te proberen. Alle leden waren bekwaam om de procedure uit te voeren.

  BAM Ireland

  Dag van welzijn op het werk, 12 april 2019

  18 July 2019

  BAM Ireland vierde de dag van welzijn op het werk door deel te nemen aan een reeks activiteiten op vrijdag 12 april met wandelingen, pilates, gezond eten en ‘stretch and flex’.

  We zijn ook begonnen met ons programma BAM Health Benefits in samenwerking met Redicare en onze werknemers hebben een gezondheidscontrole ondergaan waarbij het BMI, cholesterol en hart werden gecontroleerd. Redicare biedt vervolgens follow-up ondersteuning aan werknemers door middel van een-op-eengesprekken, over hoe BAM-medewerkers hun gezondheid kunnen verbeteren.

  BAM Ireland

  Veiligheidsdriehoek

  18 July 2019

  De huidige veiligheidsdriehoek werd geïntroduceerd bij BAM FM door Louise Williamson, managing director.

  De driehoek is ontwikkeld om de veiligheidsprestaties op twee manieren te meten: zowel de ongevallen en incidenten (achterlopende indicatoren) als de positieve veiligheidsactiviteit (vooruitlopende indicatoren). Door een doel te hebben waarin beide typen indicatoren worden samengenomen, streven we er met de driehoek naar om positief veiligheidsgedrag te stimuleren en zo de veiligheidscultuur op locaties en binnen de organisatie te veranderen.

  Voorheen werden alleen de ongevallenpercentages gemeten wat negatief is en niet bevorderlijk voor een proactieve veiligheidscultuur, maar een gevoel van falen in de hand werkt na een ongeval. Nu kan het bouwplaatsteam na een ongeval nog steeds hun veiligheidsdoel bereiken door het uitvoeren van cultuurveranderende activiteiten die gemeten worden in de onderste helft van de driehoek.

  De driehoek kan worden aangepast aan een verscheidenheid van prestatiemaatstaven, zoals blijkt uit het eerste jaar binnen FM, waar we de score voor bijna-ongevallen moesten verlagen (met factor 10) omdat ze steeds vaker voorkwamen.

  De volgende informatie wordt gebruikt in combinatie met het bijwerken van de veiligheidsdriehoek en is van kracht vanaf 1 januari 2018.

  BAM FM

<
2 / 18
>