Nieuws

1 / 21
>

  Bij BAM leren ze veiliger werken van de festivalbranche

  23 November 2020

  Een festival lijkt eigenlijk wel op een infraproject, dachten ze bij BAM Infra. De evenementenbranche leidde het bedrijf naar het platform Safesight. Met de app gedownload op hun telefoons en een speciaal opgezette 'control room' waren de bouwers klaar voor de meest intensieve werkweken aan de SUNIJ-tramlijn. “Het is een digitaliseringsslag van je bouwcoördinatie.”

  >> Lees verder

  Veilig werken

  29 October 2020

  Ongevallen willen we uiteraard allemaal voorkomen, maar als ze toch gebeuren willen we er zo goed mogelijk van leren, zodat het toekomstige ongevallen voorkomt. Hoe we dit doen binnen BAM kun je zien in deze video, waarin Mario Broos (CEO Bouw en Vastgoed Nederland) in gesprek gaat met collega Conny Franssen, naar aanleiding van zijn ongeval enkele maanden geleden.

  BAM Wonen 

  Nieuw beleid reductie aanrijdgevaar

  14 September 2020

  Per 1 januari 2021 hanteren de Ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) - waaronder BAM - en hun onderaannemers/leveranciers een nieuw beleid om het risico op een aanrijding van manoeuvrerende voertuigen en machines op de bouwplaats te reduceren. Het nieuwe beleid heeft grote gevolgen voor het ontwerp van het werkvak of de bouwplaats, de voorbereiding, de planning en de organisatie van werkzaamheden. 

  ​Afgelopen jaren vonden op bouwplaatsen in Nederland zeer ernstige incidenten plaats met manoeuvrerende voertuigen en machines. Bij enkele aanrijdingen waren dodelijke slachtoffers te betreuren. De Ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (Ballast Nedam, BAM, Dura Vermeer, Heijmans, Strukton, TBI, Van den Herik, VolkerWessels, Unica, ProRail, Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat, Acta Safety Professionals, AKD, KIVI en Witteveen+Bos) vinden dat er meer moet worden gedaan aan het voorkomen van aanrijdingen door manoeuvrerende voertuigen en machines dan tot nu toe in de bouwbranche gebruikelijk is.

  Implementatie 1 jaar
  Per 1 januari 2021 hanteren de Ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) en hun onderaannemers/leveranciers daarom een nieuw beleid om ongevallen door aanrijding te reduceren. De implementatietermijn is maximaal 1 jaar. Dit betekent dat dit beleid vanaf 1 januari 2022 wordt voorgeschreven. Ook Onderschrijvers van de GCVB hanteren de uitgangspunten van dit beleid en zullen deze toepassen.

  Aangescherpt beleid
  Het nieuwe beleid vervangt het eerder door de GCVB vastgestelde 'Beleid aanrijdbeveiliging personen op voertuigen en bouwmachines versie 2.0'. In dit vorige beleid lag de nadruk op het toepassen van technische middelen bij een beperkte scope voertuigen. Het nieuwe beleid gaat veel verder. De scope is uitgebreid en er zijn doelvoorschriften voorgeschreven ten aanzien van het reduceren van aanrijdgevaar conform de Arbeidshygiënische strategie.

  Scope uitgebreid
  De scope van het beleidsdocument is uitgebreid en is van toepassing op de volgende situaties:

  • Niet werkgebonden verkeer dat onbedoeld een werkvak inrijdt of een bouwplaats oprijdt.
  • Werkverkeer binnen een werkvak of op een bouwplaats.
  • Werkverkeer dat een werkvak of bouwplaats in-/uitrijdt.

  Adequaat toepassen Arbeidshygiënische strategie
  We nemen maatregelen om het risico op een aanrijding te elimineren of te verkleinen op basis van de Arbeidshygiënische strategie, vastgelegd in artikel 3b van de Arbeidsomstandighedenwet. 

  De hieronder beschreven aanpak is een hiërarchisch stelsel van beheersmaatregelen waarbij:

  • Eerst naar de bron van het probleem (maatregel 1) wordt gekeken.
  • Als daar niets aan gedaan kan worden zijn andere maatregelen nodig (eerst maatregel 2, dan maatregel 3 etc.).
  • Verantwoording en motivering voor het toepassen van een lagere beschermingsmaatregel dient te worden vastgelegd in de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). Eventueel vastgelegd in het Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G-plan).

   

  Dit vertaalt zich in de volgende aanpak:

  1. ​Voorkomen van het aanrijdgevaar door de bron te elimineren.
  2. Afschermen van het aanrijdgevaar door de bron te isoleren.
  3. Organisatorische maatregelen treffen om het risico op een aanrijding te verkleinen.
  4. Technische maatregelen treffen om het risico op een aanrijding te verkleinen.
  5. Middelen die machinist/bestuurder in staat stellen beter overzicht te hebben.
  6. Middelen die het voertuig of de machine automatisch doen stoppen.
  7. Middelen die de omstanders waarschuwen/attenderen op aanrijdgevaar.
  8. Persoonlijke maatregelen nemen om het risico op een aanrijding te verkleinen.

  Lees hieronder het complete beleidsdocument Reductie Aanrijdgevaar voor verdere details:

  Beleid_reductie_aanrijdgevaar_-_versie_1.0_-_d.d._22-06-2020.pd

  De GCVB zal zich inzetten om het nieuwe beleid sector breed toe te passen en werkt samen met opdrachtgevers (zoals gemeentes en provincies) aan deze nieuwe standaard.

  Het nieuwe beleid is ook gepubliceerd op de website​ van de Governance Code Veiligheid in de Bouw.

  BAM Infra Nederland

  CoBouw over ons iWKS

  14 September 2020

  Samen met Rijkswaterstaat ontwikkelden we een Intelligent Wegkantsysteem (iWKS). Hiermee zetten we een enorme stap richting de snelweg van de toekomst. Inmiddels hebben we de eerste vier kasten geplaatst. Lees hier het artikel van CoBouw!

  Onophoudelijke stroom data langs A9 geeft ook auto's vleugels​

  De snelweg van de toekomst communiceert direct met de smartphone-apps en het autosysteem van de weggebruiker. De A9 bij Beverwijk is de eerste met deze technologie, dankzij intelligente wegkantsystemen (iWKS). Op termijn kunnen ze een weg vol zelfrijdende auto's aansturen.

  Langs de Nederlandse snelwegen staan overal wegkantsystemen (wks) die informatie uit camera's en detectielussen in de weg sturen naar de centrale van Rijkswaterstaat. Is het druk? Dan kan het Motorway and Traffic Managementsystem (MTM) van de centrale op basis van de informatie een waarschuwing uitsturen of de adviessnelheid op de matrixborden verlagen naar 50 of 70 kilometer per uur.

  De vier nieuwe kasten bij de A9 in Beverwijk zijn net even anders: ze zijn intelligent. De iWKS kunnen data ter plekke verzamelen, vertalen en doorsturen naar de naastgelegen matrixborden. De mensen van de centrale van Rijkswaterstaat komen er niet meer aan te pas. "Ze kunnen bovendien specifieke informatie over wat er op een plek gebeurt toevoegen uit nieuwe databronnen", vertelt commercieel manager Ed Buré van BAM Infra, de bouwer van de kasten. "Je hebt dus sneller informatie over bijvoorbeeld het ontstaan van een file of een ongeval. Door bronnen toe te voegen ontstaat veel betere informatie."

  ​Op de groei gebouwd​

  ​Wat er in de kast zit? In de eerste plaats een industriële computer. Die is snel genoeg om grote massa's informatie te verwerken. De installaties zijn met behulp van optische glasvezelkabels gekoppeld aan de bestaande weginfrastructuur langs de snelweg. Er zit daarnaast een UPS-noodstroomvoorziening in. De kasten zijn 'op de groei' gebouwd. De architectuur van de installaties is zodanig ontworpen dat de wegbeheerder toekomstige technieken er makkelijk in kan prikken.

  Traditionele kasten zijn, zo omschrijft Buré, "feitelijk doorgeefluiken van data naar de centrale". De nieuwe iWKS tappen uit een heel ander vaatje. Ze verzamelen veel meer informatie en kunnen daardoor real time registreren welke auto's er voorbijrazen. Dat gaan ze onder meer doen op basis van optische detectie en informatie van telecomproviders. Deze zogenoemde 'floating car data' stellen de iKWS in staat de aanwezigheid te registreren van iedereen die een 'connected car' heeft of een werkende telefoon.

  Dat maakt het niet alleen makkelijker voor de wegbeheerder. Het biedt ook de mogelijkheid om decentraal informatie terug te geven aan de weggebruikers. Gebruikers van Flitsmeister kennen dat principe nu al. Deze app, die verkeersgebruikers waarschuwt voor cameracontroles, kan op een balkje op het scherm informatie weergeven die je op de matrixborden ziet. De iKWS maakt het straks mogelijk om iedereen op een soortgelijke manier informatie voor te schotelen op zijn telefoon of het ingebouwde systeem in de auto. Bijvoorbeeld wanneer er een ongeval is of een file of wanneer een verkeerslicht op rood springt. Buré: "De kast kan je tot op 10 tot 20 meter nauwkeurig vertellen wat je moet doen. Hij kan in principe een individuele auto vertellen om te remmen."​

  Matrixborden kunnen op termijn weg​

  ​Wanneer dat mogelijk is, is het een kleine stap naar volledige aansturing van zelfrijdende auto's. Als je al deze realtime databronnen, waaronder 'floating car data', koppelt aan de automatische besturing, kunnen de auto's zonder tussenkomst van mensen rondrijden.
  Directe doorgifte van data in het signaleringssysteem van de snelweg is dus een tussenstap. De verwachting is sowieso dat dankzij de intelligente kasten op termijn veel matrixborden boven de snelweg verdwenen zijn. Hetzelfde geldt voor detectielussen in het wegdek. Dat is wel zo makkelijk voor de wegbeheerder, want bij schade hoeft de weg niet meer open.​

  Privacy afgedekt​

  Uiteraard is veel informatie over 'floating car data' privacygevoelig. Maar die valkuil is keurig afgedekt, verzekert Buré. "Betrokken partijen leveren de data dusdanig aan dat ze niet herleidbaar zijn op individuele personen en voldoen aan de privacywetgeving."

  Fictieve snelwegbaan​​

  De eerste tests langs de A9, in mei van dit jaar, wezen uit dat een iKWS dezelfde betrouwbare informatie kan leveren als de centrale van RWS. BAM Infra voegde de eerste nieuwe kast stap voor stap in, door hem eerst parallel aan de oude te laten draaien. "Daarvoor hebben we een fictieve snelwegbaan gecreëerd in de verkeerscentrale", vertelt projectleider Kai Seijsener. "Daarna hebben we alles aangesloten, met gebruik van de bestaande detectielussen en voeding." BAM Infra moest alleen nieuwe matrixborden plaatsen, in vaktaal led-signaalgevers. Komende maand worden de andere drie nieuwe kasten ingebouwd. De nieuwe databronnen, zoals telecominformatie, worden stap voor stap toegevoegd aan het systeem. Stap voor stap gaat de weggebruiker meer zien van het nieuwe systeem.

  Rijkswaterstaat wil de primeur aan de A9 zo snel mogelijk een vervolg geven. Begin 2021 moet de installatie van nog eens 109 iWKS-kasten beginnen. Alle 'domme' kasten worden uiteindelijk vervangen. Op plaatsen waar de wegsignalering nu nog gaat via koperen kabels legt BAM Infra glasvezel aan. Want de iWKS kan alleen functioneren met dit snelle en betrouwbare datatransportsysteem.

  Doel van de innovatie is op korte termijn het aantal ongevallen en het aantal files verminderen. Uiteindelijk gaat dit aantal naar nul: de zelfrijdende auto rijdt – in theorie althans – nergens tegenaan.​

  Bekijk het artikel op de website van CoBouw.

  BAM Infra Nederland

1 / 21
>