Nieuws

1 / 21
>

  BAM Wellbeing Festival - Bekijk onze activiteiten en doe mee!

  05 May 2021

  Om bewustzijn te creëren rond mentale gezondheid & welzijn en om de dialoog over dit belangrijke thema te faciliteren organiseert BAM op 11 mei een Wellbeing Festival in België, Duitsland en Nederland en op 12 mei in Ierland en het Verenigd Koninkrijk. Tijdens deze twee dagen worden verschillende initiatieven zoals webinars, walk & talks en een fotowedstrijd georganiseerd.

   

  Alle webinars en initiatieven tijdens het Wellbeing Festival op 11 en 12 mei staan open voor alle BAM-medewerkers. Je kunt op vrijwillige basis deelnemen. De taal kan per activiteit verschillen. Wij hebben op BAM Connect een overzicht van activiteiten weergegeven. Er worden activiteiten aangeboden in verschillende talen: Engels, Nederlands (Vlaams), Frans of Duits.

   

  Doe mee – meld je aan en voeg de activiteiten toe aan jouw Outlook-agenda
  Heb je ooit een yogales gevolgd? Of een lachworkshop? Of meegedaan aan een foto competitie? Of een webinar over veerkracht? Of een gesprek met leden van het Executive Commitee over Welzijn? Nu kan dat! Bekijk alle Wellbeing@BAM initiatieven op BAM Connect en meld je aan! Je kunt deelnemen aan alle webinars die aangeboden worden, ook als deze door een andere werkmaatschappij van BAM worden aangeboden dan waar je zelf werkzaam bent.

  Bij BAM leren ze veiliger werken van de festivalbranche

  23 November 2020

  Een festival lijkt eigenlijk wel op een infraproject, dachten ze bij BAM Infra. De evenementenbranche leidde het bedrijf naar het platform Safesight. Met de app gedownload op hun telefoons en een speciaal opgezette 'control room' waren de bouwers klaar voor de meest intensieve werkweken aan de SUNIJ-tramlijn. “Het is een digitaliseringsslag van je bouwcoördinatie.”

  >> Lees verder

  Veilig werken

  29 October 2020

  Ongevallen willen we uiteraard allemaal voorkomen, maar als ze toch gebeuren willen we er zo goed mogelijk van leren, zodat het toekomstige ongevallen voorkomt. Hoe we dit doen binnen BAM kun je zien in deze video, waarin Mario Broos (CEO Bouw en Vastgoed Nederland) in gesprek gaat met collega Conny Franssen, naar aanleiding van zijn ongeval enkele maanden geleden.

  BAM Wonen 

  Nieuw beleid reductie aanrijdgevaar

  14 September 2020

  Per 1 januari 2021 hanteren de Ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) - waaronder BAM - en hun onderaannemers/leveranciers een nieuw beleid om het risico op een aanrijding van manoeuvrerende voertuigen en machines op de bouwplaats te reduceren. Het nieuwe beleid heeft grote gevolgen voor het ontwerp van het werkvak of de bouwplaats, de voorbereiding, de planning en de organisatie van werkzaamheden. 

  ​Afgelopen jaren vonden op bouwplaatsen in Nederland zeer ernstige incidenten plaats met manoeuvrerende voertuigen en machines. Bij enkele aanrijdingen waren dodelijke slachtoffers te betreuren. De Ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (Ballast Nedam, BAM, Dura Vermeer, Heijmans, Strukton, TBI, Van den Herik, VolkerWessels, Unica, ProRail, Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat, Acta Safety Professionals, AKD, KIVI en Witteveen+Bos) vinden dat er meer moet worden gedaan aan het voorkomen van aanrijdingen door manoeuvrerende voertuigen en machines dan tot nu toe in de bouwbranche gebruikelijk is.

  Implementatie 1 jaar
  Per 1 januari 2021 hanteren de Ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) en hun onderaannemers/leveranciers daarom een nieuw beleid om ongevallen door aanrijding te reduceren. De implementatietermijn is maximaal 1 jaar. Dit betekent dat dit beleid vanaf 1 januari 2022 wordt voorgeschreven. Ook Onderschrijvers van de GCVB hanteren de uitgangspunten van dit beleid en zullen deze toepassen.

  Aangescherpt beleid
  Het nieuwe beleid vervangt het eerder door de GCVB vastgestelde 'Beleid aanrijdbeveiliging personen op voertuigen en bouwmachines versie 2.0'. In dit vorige beleid lag de nadruk op het toepassen van technische middelen bij een beperkte scope voertuigen. Het nieuwe beleid gaat veel verder. De scope is uitgebreid en er zijn doelvoorschriften voorgeschreven ten aanzien van het reduceren van aanrijdgevaar conform de Arbeidshygiënische strategie.

  Scope uitgebreid
  De scope van het beleidsdocument is uitgebreid en is van toepassing op de volgende situaties:

  • Niet werkgebonden verkeer dat onbedoeld een werkvak inrijdt of een bouwplaats oprijdt.
  • Werkverkeer binnen een werkvak of op een bouwplaats.
  • Werkverkeer dat een werkvak of bouwplaats in-/uitrijdt.

  Adequaat toepassen Arbeidshygiënische strategie
  We nemen maatregelen om het risico op een aanrijding te elimineren of te verkleinen op basis van de Arbeidshygiënische strategie, vastgelegd in artikel 3b van de Arbeidsomstandighedenwet. 

  De hieronder beschreven aanpak is een hiërarchisch stelsel van beheersmaatregelen waarbij:

  • Eerst naar de bron van het probleem (maatregel 1) wordt gekeken.
  • Als daar niets aan gedaan kan worden zijn andere maatregelen nodig (eerst maatregel 2, dan maatregel 3 etc.).
  • Verantwoording en motivering voor het toepassen van een lagere beschermingsmaatregel dient te worden vastgelegd in de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). Eventueel vastgelegd in het Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G-plan).

   

  Dit vertaalt zich in de volgende aanpak:

  1. ​Voorkomen van het aanrijdgevaar door de bron te elimineren.
  2. Afschermen van het aanrijdgevaar door de bron te isoleren.
  3. Organisatorische maatregelen treffen om het risico op een aanrijding te verkleinen.
  4. Technische maatregelen treffen om het risico op een aanrijding te verkleinen.
  5. Middelen die machinist/bestuurder in staat stellen beter overzicht te hebben.
  6. Middelen die het voertuig of de machine automatisch doen stoppen.
  7. Middelen die de omstanders waarschuwen/attenderen op aanrijdgevaar.
  8. Persoonlijke maatregelen nemen om het risico op een aanrijding te verkleinen.

  Lees hieronder het complete beleidsdocument Reductie Aanrijdgevaar voor verdere details:

  Beleid_reductie_aanrijdgevaar_-_versie_1.0_-_d.d._22-06-2020.pd

  De GCVB zal zich inzetten om het nieuwe beleid sector breed toe te passen en werkt samen met opdrachtgevers (zoals gemeentes en provincies) aan deze nieuwe standaard.

  Het nieuwe beleid is ook gepubliceerd op de website​ van de Governance Code Veiligheid in de Bouw.

  BAM Infra Nederland

1 / 21
>